hướng dẫn tạo và phân quyền số lượng lớn User với Cohort

Moodle – Tài liệu hướng dẫn tạo và phân quyền số lượng lớn User với Cohort

I. Đặt vấn đề Việc thêm một vài tài khoản user vào khóa học thì rất đơn giản. Nhưng nếu là hệ thống lớn có số lượng học sinh lớn và nhiều lớp cũng như khóa học thì việc thêm bằng tay không khả thi. Chính vì vậy, ta cần một giải pháp. Moodle cho…