Cài đặt – Upgrade Nginx 1.18 to 1.24 trên Ubuntu 20.04 – 22.04

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài mới Nginx 1.24 latetest version hoặc upgrade nginx 1.18 lên 1.24 Nguồn tham khảo https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/installing-nginx/installing-nginx-open-source/ Bước 1 – Kết nối với máy chủ thông qua SSH và cài đặt các phần mềm yêu cầu sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release ubuntu-keyring Bước 2 – … Đọc tiếp Cài đặt – Upgrade Nginx 1.18 to 1.24 trên Ubuntu 20.04 – 22.04