Cloud Server

Cài đặt FTP Server với ProFTPD

Đầu tiên bạn cần cài đặt EPEL repository để có thể cài đặt ProFTPD dùng lệnh yum. Tiếp theo cài đặt ProFTPD yum install proftpd Cấu hình ProFTPD Để cấu hình ProFTPD, bạn hãy chỉnh sử file proftpd.conf nano /etc/proftpd.conf Không như những FTP Server khác, mặc định ProFTPD sẽ disable anonymous login nên bạn không cần quan tâm đến…

Hướng dẫn cài đặt Grafana – Graphite – Collectd trên Ubuntu 16.04

Giới thiệu Grafana là một bộ mã nguồn mở sử dụng trong việc phân tích các dữ liệu thu thập được từ server và hiện thị một các trực quan dữ liệu thu thập được ở nhiều dạng khác nhau. Các tính năng cơ bản: Đưa ra cảnh báo Alert: Đưa ra được cảnh báo…

Loại bỏ ‘Restricted User’ trên database MSSQL

‘Restricted User’ có nghĩa là database đang ở chế độ single user, nó thường xảy ra sau 1 tiến trình restore từ file .bak Nếu bạn gặp trường hợp như vậy, bạn phải làm gì để xóa bỏ nó? Tôi mách bạn câu query sau: ALTER DATABASE DatabaseName SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE GO ALTER DATABASE DatabaseName SET MULTI_USER…

Tổng quan Loadavg

Loadavg là gì và được tính toán như nào? Trước tiên bắt đầu với systemload hay còn gọi là load. Systemload thể hiện số công việc hiện tại hệ thống đang thực thi. Một server hoàn toàn nhàn rỗi có load là 0 Mỗi tiến trình đang chạy hoặc chờ đợi cpu xử lý sẽ add…

Cài đặt Odoo sử dụng Docker

Docker là một trong những giải pháp đóng gói và cài đặt có xu hướng phát triển mạnh hiện nay.  Odoo là một hệ thống lớn, tích hợp các module E-commerce (TMDT), ERP (hoạch định tài nguyên doanh nghiệp), CRM (quan hệ khách hàng), quản lý kho bãi, … Triển khai cho doanh nghiệp với…

Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)

Lưu ý sơ bộ: Tại đây, chúng tôi có sử dụng 2 hệ thống như sau: – NFS Server: server.example.com, IP address: 192.168.0.100 – NFS Client: client.example.com, IP address: 192.168.0.101 Cài đặt NFS: Với hệ thống NFS server, chúng ta sẽ sử dụng lệnh sau: yum install nfs-utils nfs-utils-lib và tạo đường dẫn khởi động cho NFS…

Monitor CEPH with ZABBIX

Monitor CEPH with ZABBIX Environment: – CEPH Liminou – Install Zabbix-server-mysql zabbix-server-web – Installed Ceph MGR  Topology CEPH monitor by Zabbix Install by Doccument of Zabbix https://www.zabbix.com/download Option 1: Using CEPH Mgr Module zabbix to send data collection to ZABBIX (Not OK) Step 1: Enable and setup config module zabbix on MGR ceph mgr module enable zabbix…

Tổng quan mô hình lập trình MapReduce Skip to end of metadata

Khái niệm :  Mapreduce là một mô hình lập trình, thực hiện quá tình xử lý tập dữ liệu lớn. Mapreduce gồm 2 pha : map và reduce. Hàm Map : Các xử lý một cặp (key, value) để sinh ra một cặp (keyI, valueI) – key và value trung gian. Dữ liệu này input vào…

Cài đặt Zabbix version 3.4 on Ubuntu 16.04

I, Chuẩn bị Small – CentOS – Virtual Appliance – MySQL InnoDB – monitor 100 host Medium – CentOS – 2 CPU cores/2GB RAM – MySQL InnoDB – monitor 500 host Large – RedHat Enterprise Linux – 4 CPU cores/8GB RAM – RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL – monitor >1000 host Very large – RedHat Enterprise Linux – 8…

Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu

1) Kiểm tra version php trên server bạn là bao nhiêu php -v 2) Cài đặt php mysqli đúng version php trên server của bạn php 7: sudo apt-get install php7.0-mysqli php 5: sudo apt-get install php5-mysqli Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi: Công ty phần mềm Nhân Hòa Trụ sở…