Tên miền

Giới thiệu chung về DNSSEC

DNSSEC là gì? DNSSEC là công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS. Khi giao thức DNS thông thường không có công cụ để xác thực nguồn dữ liệu, dữ liệu DNS đứng trước nguy cơ bị giả mạo và bị làm sai lệch trong các tương tác giữa máy chủ DNS với…

Hướng dẫn dùng URL Redirect và URL Frame trên zonedns.vn

Ví dụ 1: Bạn muốn Redirect Domain nhankhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com Bạn muốn Frame Domain nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.com Bước 1: – Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết: https://zonedns.vn – Đăng nhập bằng user và password được cung cấp bởi Nhân Hòa Bước 2: Vào phần Quản lý DNS: Tạo URL Redirect & URL Frame Màn…

Hướng dẫn kích hoạt DNSSEC trên ZoneDNS

Bước 1: Đăng nhập Zonedns.vn Truy cập vào phần quản lý tên miền ở liên kết: http://zonedns.vn/ Sử dụng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa để đăng nhập. Bước 2: Kích hoạt DNSSEC Kích hoạt DNSSEC bằng cách click nút Bật DNSSEC, sau đó chọn Xác nhận. Kết quả sau khi bật DSNSSEC: Hệ thống…

Hướng dẫn kiểm tra trạng thái tên miền kích hoạt DNSSEC

Quý khách có thể cập vào các website dưới đây để kiểm tra một tên miền có được kích hoạt DNSSEC hay chưa: https://dnssec-debugger.verisignlabs.com http://dnsviz.net Tên miền nhanhoaai.net đã được kích hoạt DNSSEC, kiểm tra tên miền này sẽ có kết quả như sau: Tên miền facebook.com chưa được kích hoạt DNSSEC, kiểm tra tên miền này sẽ có…

Hướng dẫn trỏ bản ghi MX cho email trên zonedns.vn

Hướng dẫn trỏ MX record mail để Domain có thể sử dụng mail từ server khác. Ví dụ: Trỏ mail cho Domain nhankhoavietnam.org sang server IP: 123.30.50.46 thì thực hiện 3 bước sau: Bước 1: – Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://zonedns.vn – Đăng nhập bằng Username và Password được…

Hướng dẫn trỏ domain về google site trên zonedns.vn

Để trỏ domain về Google Site (https://sites.google.com/) 1. Trước tiên các bạn cần verify domain trên google master tools tại link sau: https://sites.google.com/ a. Sau khi đăng nhập vào https://sites.google.com/ bằng tài khoản google các bạn và chọn Add A Property (ở đây mình vd domain là: cuanhuadsct.com), phần website các bạn ghi domain của các bạn vào…

Hướng dẫn trỏ IP cho tên miền trên zonedns.vn

Bước 1: – Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://zonedns.vn – Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa Bước 2: – Hiện taị tên miền nhankhoavietnam.org đang trỏ tới máy chủ IP 103.28.39.101 – Bạn muốn chuyển đến máy chủ khác với IP là 123.30.177.149…

Tìm hiểu về các bản ghi tên miền

1. A (Address) và CNAME (Canonical Name). – Record A (Address) ánh xạ tên máy (hostname) vào địa chỉ IP. – Record CNAME (canonical name) tạo tên bí danh alias trỏ vào một tên canonical. Tên canonical là tên host trong record A hoặc lại trỏ vào 1 tên canonical khác. Cú pháp record A:…

Hướng dẫn trỏ Domain với Redmine và cấu hình SSL với Let’s Enscrypt

Chuẩn bị Sau khi đăng ký sử dụng Template Redmine trên hệ thống Cloud365 của Nhân Hòa, quý khách sẽ nhận được thông tin quản trị: Redmine server chạy trên địa chỉ IP 192.168.100.100 Tên miền redmine.workfromhome.vn đã được trỏ về địa chỉ IP 192.168.100.100 Đảm bảo tên miền đã được trỏ đúng về địa chỉ IP bằng…