Thủ thuật Window

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên IIS

Trong nội dung bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình tự động chuyển hướng giao thức từ http qua https trên IIS server khi bạn đã cài đặt SSL và trang web không tự động chuyển hướng từ http qua https Chuẩn bị cấu hình HTTPS Cloud Server dùng Windows Server 2012…

Hướng dẫn Import dữ liệu trên Outlook [Phần 2]

Xin chào, Nhân Hòa hôm nay sẽ hướng dẫn Import dữ liệu trên Outlook. Ở phần trước Kỹ thuật đã hướng dẫn Backup dữ liệu trên Outlook, nếu bạn chưa đọc thì hãy truy cập theo link sau đây và làm theo hướng dẫn : Hướng dẫn Backup và Import trên Outlook [Phần 1] ….

Cài đặt giả lập Android trên VPS Nhân Hòa – Phần 2

Xin chào tất cả bạn đọc, hôm nay hãy để Nhân Hòa sẽ hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng Android trên giả lập ở bài trước Kỹ thuật đã hướng dẫn cài, nếu chưa đọc các bạn hãy xem ở link sau: Cách cài giả lập Android trên VPS Nhân Hòa – Phần 1…