Hosting

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin, đối với các bạn sử dụng 2 đường truyền khi login vào DirectAdmin sẽ bị logout…… Mặc định trong /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf disable_ip_check=0 Các bạn sửa thành disable_ip_check=1 Nếu không có dòng disable_ip_check các bạn thêm vào nhé Chúc các bạn thành công!

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7v

Theo mặc định, CentOS 7 được phân phối với MariaDB 5.5. Phiên bản MariaDB 10.x là phiên bản thay thế cho MySQL 5.5-5.7. Để an toàn, backup lại toàn bộ databases với lệnh sau: MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysqldump -u admin –all-databases –routines –triggers > /tmp/all-databases.sql Stop MariaDB: service mariadb stop Xóa packages mariadb-bench: rpm -e –nodeps…

Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild 1. Nếu bạn dùng PHP5 CLI, phải tạo folder custom/ap2 mkdir -p custom/ap2 Sau đó copy configure/ap2/configure.php5 vào custom/ap2/configure.php5. cp configure/ap2/configure.php5 custom/ap2/configure.php5. 2. Nếu là PHP5 CGI, tạo folder custom/suphp mkdir -p custom/suphp Sau đó copy file copy configure/suphp/configure.php5 vào custom/suphp/configure.php5. cp configure/suphp/configure.php5 custom/suphp/configure.php5. Thêm vào cuối list “–enable-exif”. Nhớ cuối mỗi dòng…

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain Giải pháp: Reset mật khẩu user  database: Log into Plesk Vào Domains > example.com > Databases > User Management và click vào user name Thay đổi mật khẩu (Có thể dùng mật khẩu…

Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin

Nếu chắn bạn đã tạo đúng user password ftp nhưng không thể đăng nhập được, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để add lại các tài khoản ftp của hệ thống vào file /etc/proftpd.passwd Đầu tiên: cd /root Sau đó tạo file fix_ftp.sh vi fix_ftp.sh Ghi nội dung bên dưới vào file fix_ftp.sh #!/bin/sh PF=/etc/proftpd.passwd…

Hướng dẫn fix lỗi function mail() trên DirectAdmin

1. Mô tả lỗi Một số khách hàng triển khai mã nguồn code php trên VPS chạy DirectAdmin sử dụng function mail() để chạy trong code của mình. Tuy nhiên một số trường hợp gặp lỗi function mail() không chạy, gửi mail qua hàm mail() của php có báo gửi được nhưng không thấy đến…

Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin

1) Nếu muốn update Custombuild 2 với các giá trị mặc định trong option.conf các bạn làm theo các bước sau: cd /usr/local/directadmin mv custombuild custombuild_1.x wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz tar xvzf custombuild.tar.gz cd custombuild ./build 2) Sau đó các options.conf mặc định sẽ được tạo ra. Nếu bạn muốn sử dụng tất cả các tùy…

Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin

1) Mở file /etc/exim.conf , tạo gateway cho smtp relay. Tìm đến dòng và thêm nội dung sau: … begin transports smarthost_smtp:   driver = smtp   port = 25   #hosts_try_auth = smarthost_login   hosts_require_auth = * … 2) Tạo authenticators trong /etc/exim.conf : … begin authenticators smarthost_login:   driver = plaintext   public_name…

Backup/Restore và đặt lịch Backup trên control Directadmin

Backup/Restore và đặt lịch Backup trên control Directadmin Tại giao diện chính Directadmin Click chọn Admin Backup/Transfer Backup và đặt lịch backup tự động: Sau khi Click chọn Admin Backup/Transfer bạn thiết lập các tùy chọn theo nhu cầu Who : Tích chọn vào những user muốn backup. Để backup tất cả các user thì chọn All User When : Tích chọn…

Hướng dẫn tạo domain, database, upload site trên DirectAdmin

Lưu ý: Hướng dẫn này được thực hiện trên DirectAdmin v1.56 I. Tạo domain II. Tạo database cho domain III. Upload site I. Tạo domain Để tạo domain, ta cần login vào tài khoản user. Ở đây, ta có thể thêm domain cho user hoặc chỉnh sửa domain hiện tại của user. Trước tiên, ta nên…