SSL

Let’s Encrypt’s DST Root CA X3 hết hạn

Một trong những nhà cung cấp chứng chỉ SSL lớn nhất, Let’s Encrypt, đã thông báo ​​chứng chỉ gốc (RootCA) sẽ hết hạn vào ngày 30/9/2021 – điều này có nghĩa là bạn có thể cần phải nâng cấp thiết bị của mình để ngăn chúng bị hỏng hoặc lỗi không thể truy cập. Vào…

SSL Certificates

Chứng chỉ số SSL (Secure Sockets Layer) – là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật an…

Hướng dẫn cài đặt Certificate SSL trên OpenLiteSpeed

Bước 1: Upload certificate lên server upload chứng chỉ SSL vào thư mục: /usr/local/lsws/ssl Trong đó: ca.crt: chứa nội dung file Chain_RootCA_Bundle Public.crt: chứa nội dung file chứng chỉ Certificate private.key: chứa nội dung file chứng chỉ Private Key. Bước 2: Cấu hình SSL cho website trên webAdmin Sau khi đã hoàn thành upload file chứng chỉ lên server bước…

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên OpenLiteSpeed

Thực hiện tự đăng ký chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho website theo tên miền bằng cách thực thi lệnh dưới đây: Bước 1: Trỏ tên miền về Server / VPS Bước 2: Truy cập SSH Server/VPS thực hiện cài đặt SSL Let’s Encrypt thực hiện lệnh certbot certonly -w <document-root> -d <domain.tld> Ví dụ:…

Hướng dẫn cài đặt SSL Let Apache

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt với Certbot trên apache     Trong bài viết này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt lên máy chủ Apache một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Các bạn cùng xem qua bài viết này nhé.    …

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt với Certbot trên Nginx

Trong bài viết này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt lên máy chủ Nginx một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Các bạn cùng xem qua bài viết này nhé. I- Giới thiệu SSL Let’s Encrypt : SSL là chữ viết tắt của Secure Sockets…