Windows Hosting

Limit connection IIS webserver

Chào các bạn , hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn giới hạn connection đồng thời đối với một địa chỉ IP . Trong bài hướng dẫn này , mình sẽ cấu hình hạn chế kết nối đồng thời từ 1 địa chỉ IP  áp dụng trên config của IIS trong các phiên…

Hướng dẫn trỏ tên miền về LadiPage

Hướng dẫn  trỏ tên miền về Ladipage 1.1 – Trỏ tên miền chính  Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của LadiPage. Record 1 Host record: @ Type (Loại): URL Redirect Value (Giá trị): http://www.domain.com Lưu ý: Thay…

Fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain Giải pháp: Reset mật khẩu user  database: 1. Log into Plesk 2. Vào Domains > example.com > Databases > User Management và click vào user name 3. Thay đổi mật khẩu (Có…

Hướng dẫn sửa lỗi ‘Internal error Access denied’ trên Plesk

Hướng dẫn sửa lỗi ‘Internal error Access denied’ trên Plesk Áp dụng cho: Plesk Onyx for Windows, Plesk 12.0 for Windows và Plesk 11.5 for Windows Giải pháp Sử dụng lệnh sau để sửa chữa cho webspace bị lỗi `%plesk_cli%\repair.exe` –repair-webspace-security -webspace-name example.com Sử dụng lệnh sau để sửa quyền cho tất cả: “%plesk_cli%\repair.exe” –repair-all-webspaces-security

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk. Sau khi login vào hosting các bạn chọn ASP.NET Settings Sau đó chọn Change version Ở phần Selecting the ASP.NET Version các bạn có thể chọn Version Asp.Net phù hợp với yêu cầu của mã nguồn website, sau đó chọn Apply hoặc OK Trên đây là hướng dẫn thay đổi version asp.net trên…

Hướng dẫn restore database MSSQL trên Plesk

Sau khi vào hosting bạn chọn mục database, có thể chọn mục database ở phần menu bên trai hoặc bên phải, hoặc làm theo hình vẫn được Sau đó chọn vào mục Import Dump Sau khi click phần Import Dump, hệ thống sẽ xuất hiện popup để bạn browse file database vào, bạn chọn nút…

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk. Sau khi các bạn đăng nhập vào hosting, các bạn chọn mục database và tiếp tục chọn mục Export Dump Sau đó hệ thống sẽ xuất hiệp popup và yêu cầu bạn chọn đường dẫn lưu file backup database và tên của file backup. Các bạn có thể…

Hướng dẫn Fix lỗi Cannot read configuration file due to insufficient permissions trên Plesk

Hướng dẫn Fix lỗi Cannot read configuration file due to insufficient permissions trên Plesk. Đôi khi việc upgrade phiên bản Plesk bị sự cố liên quan Application Pool Identity permission và gặp lỗi “Cannot read configuration file due to insufficient permissions plesk” khi đăng nhập Plesk Control Panal Vào IIS Manager → Application Pool → Plesk Control Panel → click chuột…

Fix lỗi Cannot redeclare Clue\StreamFilter\append()

Trong quá trình sử dụng hoặc nâng cấp Plesk đôi khi bạn gặp lỗi như sau: ERROR: Cannot redeclare Clue\StreamFilter\append() (previously declared in C:\Program Files (x86)\Plesk\admin\plib\vendor\clue\stream-filter\src\functions.php:17) (functions.php:27) Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dãn Fix lỗi Cannot redeclare Clue\StreamFilter\append() Lỗi này liên quan docker, bạn cần khóa rồi xóa docker bằng cách vào RDP…

Hướng dẫn sửa lỗi server reached MaxRequestWorkers trên server chạy Plesk

Nguyên nhân: Do MaxRequestWorkers đã đạt múc giới hạn làm cho không có worker nào free để xử lý các request mới của Apache. Do đó các request sẽ bị xử lý chậm hoặc không được xử lý. 1. Tìm loại Multi-Processing Module (MPM) đang được sử dụng: httpd -V | grep MPM 2. Mở…