Windows Hosting

Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Nguyên nhân: Do MaxRequestWorkers đã đạt múc giới hạn làm cho không có worker nào free để xử lý các request mới của Apache. Do đó các request sẽ bị xử lý chậm hoặc không được xử lý. 1. Tìm loại Multi-Processing Module (MPM) đang được sử dụng: httpd -V | grep MPM 2. Mở…

Fix lỗi Cannot redeclare Clue\StreamFilter\append()

Trong quá trình sử dụng hoặc nâng cấp Plesk đôi khi bạn gặp lỗi như sau: ERROR: Cannot redeclare Clue\StreamFilter\append() (previously declared in C:\Program Files (x86)\Plesk\admin\plib\vendor\clue\stream-filter\src\functions.php:17) (functions.php:27) Lỗi này liên quan docker, bạn cần khóa rồi xóa docker bằng cách vào RDP → CMD gõ lệnh: plesk bin extension –disable docker Sau khi khóa docker xong…

Fix lỗi plesk Cannot read configuration file due to insufficient permissions

Đôi khi việc upgrade phiên bản Plesk bị sự cố liên quan Application Pool Identity permission và gặp lỗi “Cannot read configuration file due to insufficient permissions plesk” khi đăng nhập Plesk Control Panal Vào IIS Manager → Application Pool → Plesk Control Panel → click chuột phải chọn Advanced Settings → Mục Identity → Built-in account chuyển qua LocalSystem sau đó OK rồi Restart Plesk Control…

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk

Sau khi các bạn đăng nhập vào hosting, các bạn chọn mục database và tiếp tục chọn mục Export Dump Sau đó hệ thống sẽ xuất hiệp popup và yêu cầu bạn chọn đường dẫn lưu file backup database và tên của file backup. Các bạn có thể click vào Automatically download dump after creation, hệ thống…

Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk Skip to end of metadata

Sau khi vào hosting bạn chọn mục database, có thể chọn mục database ở phần menu bên trai hoặc bên phải, hoặc làm theo hình vẫn được Sau đó chọn vào mục Import Dump Sau khi click phần Import Dump, hệ thống sẽ xuất hiện popup để bạn browse file database vào, bạn chọn nút…

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

Sau khi login vào hosting các bạn chọn ASP.NET Settings Sau đó chọn Change version Ở phần Selecting the ASP.NET Version các bạn có thể chọn Version Asp.Net phù hợp với yêu cầu của mã nguồn website, sau đó chọn Apply hoặc OK Chúc các bạn thành công!

Làm thế nào để sửa lỗi ‘Internal error Access denied’ trên Plesk

Áp dụng cho: Plesk Onyx for Windows Plesk 12.0 for Windows Plesk 11.5 for Windows Giải pháp Sử dụng lệnh sau để sửa chữa cho webspace bị lỗi `%plesk_cli%\repair.exe` –repair-webspace-security -webspace-name example.com Sử dụng lệnh sau để sửa quyền cho tất cả: “%plesk_cli%\repair.exe” –repair-all-webspaces-security

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7v

Theo mặc định, CentOS 7 được phân phối với MariaDB 5.5. Phiên bản MariaDB 10.x là phiên bản thay thế cho MySQL 5.5-5.7. Để an toàn, backup lại toàn bộ databases với lệnh sau: MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysqldump -u admin –all-databases –routines –triggers > /tmp/all-databases.sql Stop MariaDB: service mariadb stop Xóa packages mariadb-bench: rpm -e –nodeps…

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain Giải pháp: Reset mật khẩu user  database: Log into Plesk Vào Domains > example.com > Databases > User Management và click vào user name Thay đổi mật khẩu (Có thể dùng mật khẩu…