Cloud Services

Cài đặt đồ họa Grafana thay cho Zabbix.

Có rất nhiều phần mềm nổi tiếng về giám sát hệ thống, giám sát mạng (PRTG, Nagios, Centreon, Cacti, Observium…). Zabbix là một phần mềm giám sát rất mạng mẽ và dễ sử dụng. Zabbix ghi lại tình trạng các thiết bị, sự cố, hiệu năng sử dụng… giúp người quản lý dễ dàng có…

Hướng dẫn cấu hình cmdlog trên Linux

Một trong những bài toán kiểm soát truy cập phổ biến đối với Linux Administrator đó là quản lý việc các User trên hệ thống đã thao tác những gì khi người dùng SSH vào. Lưu lại toàn bộ log thao tác của người dùng khi SSH vào hệ thống. 1. Các tính năng cần…

Lưu ý cài đặt Ubuntu18 (máy chủ trực tiếp ISO Ubuntu18 18.04.01)

Root đăng nhập cho phép cấu hình và xóa sửa chữa người ubuntudùng/etc/ssh/sshd_config sudo sed -i ‘s/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/’g /etc/ssh/sshd_config service sshd restart Set passwd cho root sudo su # Đặt passwd cho root user passwd Enter new UNIX password: <root_passwd> Retype new UNIX password: <root_passwd> Khởi động lại sshd sudo service ssh restart Tắt firewalld…

Xóa tất cả thư trong exim mail queue

Hướng dẫn xóa hàng đợi thư trên Exim do bị treo hàng đợi hoặc bị thư rác Hàng đợi thư số lượng exim -bpc  View content mail exim -bp Delete 1 email with message-id exim -Mrm {message-id} Xóa tất cả email trong hàng đợi thư exim -bp | awk ‘/ ^ * [0-9] + [mhd] /…

[Cloud365] Tính năng rebuild Cloud VPS

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ Cloud VPS của Nhân Hòa bạn sẽ được cung cấp portal để hoàn toàn chủ động thao tác quản trị, cài đặt đối với Cloud VPS của mình. Một số nhà cung cấp cấp dịch vụ Cloud VPS khác trường hợp bạn thao tác trên Cloud VPS của…

Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18

Bắt đầu với phiên bản 17.10, Netplan là công cụ quản lý mạng mặc định trên Ubuntu, thay thế tệp cấu hình /etc/network/interfaces trước đây được sử dụng để định cấu hình mạng trên Ubuntu. Các bạn có thể sử dụng lệnh ip link như bên dưới ip link Lệnh sẽ in một danh sách tất cả…

Hướng dẫn cấu hình Round Rubin DNS

Round Rubin DNS là một công nghệ cho phép bạn phân tán tải, chia tải các dịch vụ hosting (web, FTP) trên một mấy chủ cho nhiều máy chủ khác nhau. Công nghệ này dựa trên quy tắc DNS server sẽ trả về địa chỉ IP xoay vòng (của dịch vụ) trong một đơn vị thời…

Python căn bản (Phần 1)

Python là gì? Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một ngôn ngữ lập trình động. Cú pháp của Python là khá dễ dàng để học và ngôn ngữ này cũng mạnh mẽ và linh hoạt không kém các ngôn ngữ khác…

Cài đặt LDAP trên CentOS 7

Cấu hình đề nghị Hệ điều hành: CentOS 7 RAM: 1 GB CPU: 1 Core Disk: 15 GB Bước 1: Cấu hình OS trước khi tiến hành cài đặt Cấu hình hostname hostnamectl set-hostname “LDAP” exec bash Tắt firewalld systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld Tắt Selinux sudo setenforce 0 sed -i ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g’ /etc/sysconfig/selinux sed -i ‘s/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g’ /etc/sysconfig/selinux sed -i ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config sed -i ‘s/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config Cài đặt epel-realse và cập…

[Cloud365] Tính năng remote console Cloud VPS

Khi bạn đăng ký sử dụng Cloud VPS do Cloud365 cung cấp, thông tin quản trị Cloud VPS sẽ được tự động gửi về email đăng ký của bạn, bạn có thể kết nối tới Cloud VPS của mình để thực hiện cài đặt, triển khai các ứng dụng. Webconsole để làm gì? Trường hợp bạn thay đổi cấu hình Cloud…