Email Server

Giám sát mail queues Zimbra qua Telegram

Bài viết này được tham khảo từ các nguồn tại đây Vào một ngày đẹp trời, máy chủ email của các bạn bỗng dưng không hoạt động, gửi nhận không được,hãy restart dịch vụ và  kiểm tra mail trong hàng chờ đầu tiên. Tại giao diện Admin: Home > Monitor > Mail Queues Nếu như…

Tạo whitelist, blacklist trên Kerio-connect

Cách tạo whitelist và blacklist trên Kerio-connect Mục đích sử dụng Việc tạo các danh sách phục vụ trong các trường hợp như: Bạn nhận được quá nhiều thư rác từ cùng một tên miền, ví dụ như cùng có đuôi @spam123.com => nên chặn thư nhận đến từ tất cả các địa chỉ này….

Giới thiệu về Mail Exim và quản trị exim mailqueue bằng command trên Linux

Giới thiệu về Mail Exim Exim là một tác nhân truyền thư (MTA) dành cho các máy chủ đang chạy hệ điều hành Unix hoặc Unix giống như vậy. Nó được thiết kế dựa trên giả định rằng nó sẽ được chạy trên các máy chủ được kết nối vĩnh viễn với Internet. Tuy nhiên,…

Các bản ghi cho tên miền khi sử dụng Email cho Doanh nghiệp

Email vào spam? Cùng tìm hiểu nguyên nhân từ các bản ghi tên miền Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các bản ghi cho tên miền. Trong bài này chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các bản ghi cho một số dịch vụ cơ bản, trong đó email…

Hướng dẫn cài tài khoản mail sử dụng Email Server lên ứng dụng Gmail trên điện thoại

Ứng dụng Gmail trên mobile không chỉ cho phép bạn add các tài khoản email Gmail hay email Google Workspace mà còn cho phép bạn thêm và thiết lập các tài khoản email thuộc mail server khác vào ứng dụng để bạn có thể quản lý một cách thuận tiện Trong bài này chúng tôi…

Tạo chữ ký trên webmail cPanel

How to set up email signature in cPanel webmail You can create HTML-formatted email signature in your cPanel account using 2 web-interfaces: Horde or Roundcube. cPanel webmail can be accessed by these links: http://yourdomain.com/webmail https://serverXX.web-hosting.com/webmail (replace serverXX with the actual server name your cPanel account is hosted on If you have not created your email account yet, check this guide….

Thay đổi ngôn ngữ trên WEBMAIL (roundcube, SquirrelMail, horde) Skip to end of metadata

Change Language in RoundCube – Thay đổi ngôn ngữ trên WEBMAIL 1) Log in to RoundCube. 2) Click on ‘Settings’ option. 3) Navigate to Preferences > User interface. 4) Click on the drop-down menu for changing the language. Select the desired language and click the button ‘Save’. Change Language in SquirrelMail – Thay đổi ngôn…