Email Server

Hướng dẫn khởi tạo user zimbra

HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO USER ZIMBRA 1. Đăng nhập Vào trang quản trị admin theo link Nhân Hòa cung cấp, ví dụ: https://mail.congtynhanhoa.space:7071/ Nhập user và pass được cấp sau đó Sign in <img src=”https://i.imgur.com/ownYOui.png”> 2. Sau khi đăng nhập chọn manage <img src=”https://i.imgur.com/C5pQp6b.png”> 3. Chọn cấu hình bên tay phải sau đó vào phần new để…

Hướng dẫn cài đặt SSL Let Apache

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt với Certbot trên apache     Trong bài viết này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt lên máy chủ Apache một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Các bạn cùng xem qua bài viết này nhé.    …

Hướng dẫn kiểm tra log gửi/nhận email zimbra

Việc kiểm tra log gửi/nhận của email server zimbra là rất cần thiết, giúp xác định được một email đã gửi/nhận thành công hay chưa và nếu chưa thành công thì bị dừng ở bước nào và báo lỗi ra sao. – Đường dẫn file log /var/log/maillog – Chu trình gửi: Khi click gửi thư…

Hướng dẫn thay đổi logo trong email zimbra

Phiên bản email server zimbra Network Edition hỗ trợ việc thay đổi logo trực tiếp trên giao diện web admin một các dễ dàng, còn ở phiên bản email server zimbra Open Source có thể thiết lập thay đổi logo theo ý muốn thông qua một số thao tác. – Logo mặc định +Logo trước khi đăng nhập (440×60 px) +Logo…

Hướng dẫn thay đổi title web zimbra

Mặc định khi triển khai xong hệ thống email server zimbra ở phần user login title trên thanh trình duyệt sẽ là Zimbra Web Client Sign In, phần admin login là Zimbra Administration một số khách hàng muốn thay đổi title thành tên của đơn vị, tổ chức của mình. 1. Thay đổi title web login client – Title web client mặc…

Hướng dẫn thiết lập chính sách về mật khẩu account email

Mặc định khi cài đặt xong email server zimbra việc thiết lập chính sách về mật khẩu cho account email khi tạo mới trong hệ thống ở mức cơ bản, yếu chỉ thiết lập 2 tham số độ dài mật khẩu tối thiểu: 6, độ dài mật khẩu tối đa: 64. Việc thiết lập lại chính sách…

Hướng dẫn thiết lập chữ ký email zimbra

Mặc định khi khởi tạo account email zimbra sẽ không thiết lập chữ ký, một số nhu cầu của các nhân, tổ chức về việc thiết lập chữ ký cho email, yêu cầu này có thể thực hiện được đối với các account email zimbra. – Bước 1: Login vào user email – Bước 2: Thiết lập…

Hướng dẫn thiết lập forward email zimbra

Khi tạo một account email zimbra mặc định khi không chỉnh sửa, giới hạn quyền người dùng có thể thao tác cấu hình forward (chuyển tiếp) email theo mục đích của mình. – Bước 1: Login web mail user – Bước 2: Thiết lập forward Ví dụ: Cấu hình tất cả các email gửi tới manhduy@congtynhanhoa.space sẽ được forward…

Hướng dẫn tìm ID mailbox account trong email zimbra

Mỗi account email trong email server zimbra được đại diện bởi một ID, tuy nhiên ID này sinh ra không theo thứ tự từ nhỏ đến lớn mà sinh ngẫu nhiên. Việc tìm được chính xác tài khoản email nào có ID mailbox là bao nhiêu có thể ứng dụng trong trường hợp restore lại…

Cách tạo Whitelist / Blacklist trên Zimbra Webmail

1. Đăng nhập vào Webmail Zimbra 2. Nhấp vào Preference từ webmail và nhấp vào Mail từ menu bên trái 3. Bây giờ cuộn xuống trang và chọn Spam filter option Để đưa miền vào Whitelist: Thêm địa chỉ email hoặc miền dưới ô Allow messages from và click Add để thêm và nút Remove…

  • 1
  • 2