Linux Hosting

Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild 1. Nếu bạn dùng PHP5 CLI, phải tạo folder custom/ap2 mkdir -p custom/ap2 Sau đó copy configure/ap2/configure.php5 vào custom/ap2/configure.php5. cp configure/ap2/configure.php5 custom/ap2/configure.php5. 2. Nếu là PHP5 CGI, tạo folder custom/suphp mkdir -p custom/suphp Sau đó copy file copy configure/suphp/configure.php5 vào custom/suphp/configure.php5. cp configure/suphp/configure.php5 custom/suphp/configure.php5. Thêm vào cuối list “–enable-exif”. Nhớ cuối mỗi dòng…

Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin

Nếu chắn bạn đã tạo đúng user password ftp nhưng không thể đăng nhập được, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để add lại các tài khoản ftp của hệ thống vào file /etc/proftpd.passwd Đầu tiên: cd /root Sau đó tạo file fix_ftp.sh vi fix_ftp.sh Ghi nội dung bên dưới vào file fix_ftp.sh #!/bin/sh PF=/etc/proftpd.passwd…

Hướng dẫn fix lỗi function mail() trên DirectAdmin

1. Mô tả lỗi Một số khách hàng triển khai mã nguồn code php trên VPS chạy DirectAdmin sử dụng function mail() để chạy trong code của mình. Tuy nhiên một số trường hợp gặp lỗi function mail() không chạy, gửi mail qua hàm mail() của php có báo gửi được nhưng không thấy đến…

Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin

1) Nếu muốn update Custombuild 2 với các giá trị mặc định trong option.conf các bạn làm theo các bước sau: cd /usr/local/directadmin mv custombuild custombuild_1.x wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz tar xvzf custombuild.tar.gz cd custombuild ./build 2) Sau đó các options.conf mặc định sẽ được tạo ra. Nếu bạn muốn sử dụng tất cả các tùy…

Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin

1) Mở file /etc/exim.conf , tạo gateway cho smtp relay. Tìm đến dòng và thêm nội dung sau: … begin transports smarthost_smtp:   driver = smtp   port = 25   #hosts_try_auth = smarthost_login   hosts_require_auth = * … 2) Tạo authenticators trong /etc/exim.conf : … begin authenticators smarthost_login:   driver = plaintext   public_name…

Backup/Restore và đặt lịch Backup trên control Directadmin

Backup/Restore và đặt lịch Backup trên control Directadmin Tại giao diện chính Directadmin Click chọn Admin Backup/Transfer Backup và đặt lịch backup tự động: Sau khi Click chọn Admin Backup/Transfer bạn thiết lập các tùy chọn theo nhu cầu Who : Tích chọn vào những user muốn backup. Để backup tất cả các user thì chọn All User When : Tích chọn…

Hướng dẫn tạo domain, database, upload site trên DirectAdmin

Lưu ý: Hướng dẫn này được thực hiện trên DirectAdmin v1.56 I. Tạo domain II. Tạo database cho domain III. Upload site I. Tạo domain Để tạo domain, ta cần login vào tài khoản user. Ở đây, ta có thể thêm domain cho user hoặc chỉnh sửa domain hiện tại của user. Trước tiên, ta nên…

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Build Zend cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set zend yes ./build zend after changing php versions, it’s recommended you install zend again. Note that Zend Guard is the new name for Zend Optimizer, and is used for newer versions of php. Custombuild will install the correct one for your system. Sau khi thay đổi phiên bản php,…

Hướng dẫn truy cập webmail trên control Direct Admin

Vào webmail theo link sau : http://mail.domain.com/roundcube hoặc http://mail.domain.com/squirrelmail Lưu ý: + bản ghi A của mail.domain.com phải được trỏ về IP của mail server + bản ghi MX của domain.com phải được trỏ về giá trị:  mail.domain.com Nhập đầy đủ địa chỉ email (accmail@domain.com) và password Tiến hành gửi nhận mail để kiểm tra Chúc các…

Cách tạo email trên Directadmin Hosting Nhân Hòa

Bước 1: Đăng nhập vào host chọn email account Bước 2: chọn creat mail account Bước 3: Điền tên email, pass mà bạn muốn tạo sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn create để hoàn tất. Sau khi tạo thành công sẽ có dạng: Chúc các bạn thành công

  • 1
  • 2