Email

Hướng dẫn cấu hình relay email zimbra

Để tăng tính tin cậy cho hệ thống email server zimbra sau khi đã thêm đầy đủ các bản ghi như SPF, DMARC, DKIM, PTR, IP không rơi vào black list nhưng một số trường hợp email server vẫn có tình trạng thư gửi đi rơi vào mục SPAM hay bị các hệ thống email server của người nhận đánh giá…

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

Hướng dẫn cài đặt ssl trên zimbra bằng command su – zimbra Vị trí mặc định của  zmcertmgr tool là /opt/zimbra/bin/zmcertmgr. Cài đặt certificate, theo các bước sau: 1. Upload certificate (.crt) và CA bundle (.ca-bundle) files ở bất kỳ folder nào trên server. Certificate và CA bundle có thể download tại SSLs.com. Nếu bạn không…

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt email server zimbra

Email server zimbra hỗ trợ việc cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let’s Encrypt cho mail.domain đại diện cho email server. Sử dụng công cụ online để check trạng thái chứng chỉ SSL cho tền miền https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html Cài đặt Let’s Encrypt cho mail.congtynhanhoa.space – Trước khi cài đặt SSL free – Các bước cài đặt Bước…

Hướng dẫn cài đặt email server zimbra trên CentOS 7

1. Chuẩn bị – Phiên bản: zimbra 8.8 trên CentOS 7 – Cấu hình tối thiểu: RAM: 2GB, Disk: 30GB, CPU: 3 core – Chuẩn bị tên miền: Một tên miền đã trỏ bản ghi mail (điều này là cần thiết vì trong quá trình cài đặt sẽ yêu cầu tên miền phân giải được bản ghi…

Cách tạo Whitelist / Blacklist trên Zimbra Webmail

1. Đăng nhập vào Webmail Zimbra 2. Nhấp vào Preference từ webmail và nhấp vào Mail từ menu bên trái 3. Bây giờ cuộn xuống trang và chọn Spam filter option Để đưa miền vào Whitelist: Thêm địa chỉ email hoặc miền dưới ô Allow messages from và click Add để thêm và nút Remove…