Hóa đơn điện tử

Phân biệt chữ ký số và chứng thư số [CHI TIẾT]

Để sử dụng được hóa đơn điện tử hay các văn bản định dạng điện tử khác, khách hàng thường được nghe tới các cụm từ đi kèm là chữ ký số và chứng thư số. Vậy chữ ký số là gì? Chứng thư số là gì? 1. Chữ ký số Chữ ký số có…

Khái niệm hóa đơn điện tử

1 .Hóa đơn điện tử là gì ? Có mấy loại hóa đơn điện tử Theo quy định tại điều 3 Thông Tư 32/2011/TT-BTC đã giải thích khái niệm về hóa đơn điện tử  như sau: “Hóa đơn điện tử được quy định là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa và…