[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo cronjob

Tác giả: 27/03/2024

Hướng dẫn tạo cronjob

Trên giao diện quản lý DirectAdmin cũng cấp cho chúng ta một chức năng cronjob dành cho người dùng.

Để thực hiện tạo cronjob chúng ta làm theo các bước sau.

Bước 1. Tìm Advanced Features sau đó chọn cronjobs

Bước 2.Ở trong bước này là thời gian thực hiện lệnh. Nếu như ảnh dưới kỹ thuật sẽ đặt 1 phút sẽ thực hiện 1 lần

 

Phần cấu hình thời gian chạy cron bạn có thể tham khảo chi tiết bảng chi tiết bên dưới

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

 

 

Bước 3. Đặt lệnh để thực thi

Nếu bạn muốn thực thi tập lệnh php, lệnh bao gồm hai phần: đường dẫn đến php cho tài khoản của bạn, theo sau là đường dẫn đến tệp bạn muốn thực thi.

Ở đây kỹ thuật sẽ thực thi lệnh của Laravel và cuối cùng ấn Add New Cron Jobs

Sau khi Add lệnh sẽ được tạo theo anrnh dưới

 

Chúng ta cũng có thể tham khảo 1 số lệnh khách cron theo ảnh sau

 

 

Để chỉnh sửa hoặc xóa một công việc định kỳ

Cuộn xuống phần “Current Cron Jobs”.

Nhấp vào liên kết “Edit” hoặc “Delete”. “Editsửa” sẽ hiển thị cài đặt công việc định kỳ. Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào và nhấp vào nút “Chỉnh sửa dòng”.

“Delete” sẽ mở hộp thoại xóa. Nhấp vào nút “Delete”.

 

Như bạn đã thấy, việc thiết lập các công việc định kỳ trong DirectAdmin khá đơn giản. Nếu bạn thấy chúng hữu ích, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến các ứng dụng khác cho công việc định kỳ.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là tập lệnh kích hoạt cron job của bạn có thể chạy các lệnh trên máy chủ. Vì vậy, bạn nên thực hiện những lưu ý tương tự khi làm việc trên dòng lệnh khi kích hoạt tập lệnh bằng công việc định kỳ.

Bạn đã bao giờ thiết lập cron jobs bằng DirectAdmin chưa ? Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ tác vụ cập nhật hoặc bảo trì thủ công nào mà bạn thực hiện có thể được thực hiện cho bạn bằng công việc định kỳ không?