[Hướng dẫn] cách hiển thị folder , file ẩn trên cPanel

Tác giả: 14/03/2024

Folder , file ẩn trên hosting Cpanel  là gì ?

Hosting Cpanel mặc định ẩn các folder , file ẩn của hệ thống hoặc file rewrite .htacess của website khi upload lên không thấy xuất hiện , hay folder .trash (là thùng rác chứa folder , file chúng ta đã xóa) , hoặc folder , file ẩn khác như .cagefs .cl.selector ,Cpanel ,…. là cấu trúc của hệ thống hosting .

 1 . Cách thực hiện

Trước tiên đăng nhập control Cpanel >> File manager >> Chọn vào Setting như hình dưới

 

 

 

Sau đó chọn  >> Show hidden file (dotfiles) >> Save

 

 

Lưu ý : Ngoài các folder , file Quý khách upload lên  và folder .trash (là thùng rác chưa folder , file chúng ta đã xóa) , thì những folder , file ẩn khác như .cagefs .cl.selector ,Cpanel ,…. là cấu trúc của hệ thống hosting , chúng ta tránh thao tác và xóa để không gây ảnh hưởng đến hosting .