Hướng dẫn chuyển dữ liệu Email từ một máy chủ khác sang Microsoft 365

Tác giả: 30/11/2023

Nếu trước đó bạn có sử dụng dịch vụ Email ở một máy chủ khác như Gmail,Yahoo,..v..v.. và vừa đăng ký dịch vụ Microsoft 365. Bạn có thể tham khảo cách chuyển dữ liệu Email cũ sang máy chủ Microsoft 365 để sử dụng bằng chính công cụ IMAP migration được tích hợp trong trang quản trị Microsoft 365 của bạn.

Điều kiện cần:

  • Bạn phải có mật khẩu địa chỉ mail mà bạn muốn chuyển
  • Bạn cần phải tạo địa chỉ mail trên máy chủ Microsoft 365 của bạn để làm nơi chứa dữ liệu của địa chỉ mail cũ
  • Bạn cần phải có được thông tin máy chủ Email ở nhà cung cấp cũ

Hướng dẫn thao tác

Bạn đăng nhập vào trang quản trị https://portal.office.com với tài khoản quản trị Microsoft 365 của bạn

Chọn vào Exchange

Chọn vào Migrations

Chọn vào Add migration batch

Bạn điền tên tiến trình chuyển dữ liệu Email và chọn Next.

Bạn có thể điền tên để phân biệt các tiến trình chuyển dữ liệu khác nhau về Microsoft 365. Ví dụ: chuyển dữ liệu Gsuite, chuyển dữ liệu từ yahoo

Chọn vào Imap Migration

Có rất nhiều loại hình chuyển dữ liệu về Microsoft 365, nếu bạn cần chuyển dữ liệu Email thì bạn chỉ cần chọn vào IMAP Migration.

Bạn có thể tham khảo thêm về các loại hình chuyển dữ liệu khác trên Microsoft 365 tại đây

Tiếp tục chọn vào Next

Bạn chọn tiếp vào Create new migration endpoint

Điền tên dịch vụ Email

Ví dụ: Gmail, Yahoo,.v.v..v…

Điền tên máy chủ Email:

IMAP server : thông tin máy chủ IMAP của hệ thống mail cũ bạn đang sử dụng. Bạn phải liên hệ nhà cung cấp dịch vụ mail để xin thông tin máy chủ này. Một số máy chủ phổ biết như: Gmail,Gsuite-imap.gmail.com, Zohomail-imap.zoho.com, Mắt Bão-proXX.emailserver.vn,…v…v….

Nhập danh sách user cần chuyển dữ liệu

Bạn có thể chọn tải tệp mẫu danh sách user sau đó nhập danh sách user của bạn vào mẫu này và chọn Browse để nhập file

Tệp danh sách mẫu sẽ có các cột như hình bên dưới

EmailAddress: danh sách các địa chỉ mail bạn đã khởi tạo trên hệ thống Microsoft 365 của bạn

UserName: danh sách các địa chỉ mail trên hệ thống mail cũ của bạn

Password: mật khẩu của các địa chỉ mail trên hệ thống mail cũ của bạn

Tiếp tục chọn vào Next và Save để hoàn tất

Sau khi thực hiện hoàn tất, bạn có thể tải lại trang để xem quá trình chuyển dữ liệu

Chúc bạn thành công theo hướng dẫn nhé.