Hướng dẫn Dump Database từ Container trên Docker

Tác giả: 30/11/2023

Khi hỗ trợ khách hàng trong việc Backup dữ liệu, khách của mình gặp khó khăn trong việc Backup Database khi sử dụng Docker. Do đó, mình viết lại hướng dẫn nhanh cách Dump Database từ Container trên Docker để bạn nào chưa biết cách thì có thể áp dụng nhé.

Bước 1: Truy cập container Database

  • Xác định Container ID của dịch vụ Mysql/Mariadb
docker ps -a
  • Truy cập Container ID của dịch vụ Mysql/Mariadb
docker exec -it CONTAINER_ID /bin/bash
  • Dump Database

Bây giờ các bạn thực hiện Dump Database như thông thường. Ví dụ ở đây mình có tạo thư mục Database và move các Database đã Dump vào đó.

Bước 2: Copy Database từ Container về Server.

Đầu tiên các bạn hãy thoát ra khỏi Container với lệnh exit. Sau khi thoát , các bạn có thể copy thư mục Database ở Container về Server với lệnh dưới:

docker cp CONTAINER_ID:/path_container /path_server

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com