[Mdeamon] Hướng dẫn tạo bản ghi DKIM

Tác giả: 20/06/2024

[Mdeamon] Hướng dẫn tạo bản ghi DKIM

Chào các bạn !

Mail Mdeamon được sử dụng và cài đặt trên Windows. Trong quá trình sử dụng cần phải tạo bản ghi xác thực để gửi cho các nhà cung cấp mail lớn khác.

Hôm nay chúng ta cùng tạo các bản ghi DKIM xác thức trên server theo các bước hướng dẫn sau.

Bước 1: Remote vào máy chủ đã cài đặt mail server

Bước 2: Tiến hành mở client Admin sau đó chọn Security -> Security Setting

Bước 3: Chọn Sender Authentication -> chọn DKIM signing -> Chọn Create new public and private keys để tiến hành tạo DKIM cho mail

Bước 4: Sau khi chọn Yes hệ thống sẽ đưa ra file DKIM, sau đó tiến hành thêm vào bản ghi.

Giá trị bản ghi được hướng dẫn như sau:

Tên: mail._domainkey.nhanhoa.com
Loại: TXT

Giá trị: v=DKIM1… (Lưu ý: Copy toàn bộ sau dấu ngoặc kép)

TTL:300

 

Sau khi thêm chúng ta chờ 5-10p để hệ thống cập nhật.

Chúc các bạn thành công!