[Outlook] Các phím tắt cơ bản

Tác giả: 20/04/2024

Các phím tắt cơ bản trên Outlook có thể được thực hiện ngay từ bàn phím, Các phím tắt giúp bạn sử dụng Outlook nhanh hơn và dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết này.

1. Phím tắt điều hướng và lựa chọn

– S sau đó nhấn A: Chọn tất cả email.

– sau đó nhấn N: Bỏ chọn tất cả email.

– Ctrl + ./Down: Di chuyển xuống bên dưới danh sách.

– Ctrl + ,/Up: Di chuyển lên trên danh sách.

– hoặc F9: Làm mới.

2. Phím tắt thao tác với email

– Del: Xoá email.

– E: Lưu trữ email.

– J: Đánh dấu email rác.

– V: Chuyển tới thư mục.

– Shift + E: Tạo thư mục mới.

– C: Phân loại email.

– Shift + G: Danh mục mới.

– Y: Xóa tất cả danh mục.

– Q: Đánh dấu email đã đọc.

– U: Đánh dấu email chưa đọc.

– Insert: Đánh dấu email nổi bật (gắn cờ cho email).

– Shift + P: In email.

3. Phím tắt soạn thảo email

– N hoặc Ctrl + N: Tạo email mới.

– Ctrl + Enter hoặc Alt + S: Gửi email.

– R: Trả lời email.

– Shift + R: Trả lời tất cả email.

– Shift + F: Chuyển tiếp email.

– F7: Kiểm tra chính tả trong email.

– Ctrl + Y: Chèn Emoji vào email.

– Ctrl + S: Lưu thư nháp.

– Alt + .: Hiển thị danh bạ.

4. Phím tắt đọc email

– O: Mở email.

– Shift + I: Hiển thị nội dung bị chặn.

– /: Tìm kiếm email.

– Esc: Đóng email.

– X: Mở rộng hoặc thu gọn cuộc hội thoại.

 

Trên đây là các phím tắt trong outlook. Qua bài viết này , Nhân Hòa mong các bạn sẽ sử dụng Outlook 1 cách nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình xử lý mail. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau !