[Zimbra] Hướng dẫn đổi mật khẩu Email người dùng trên Zimbra Admin

Tác giả: 19/01/2024

Hướng dẫn đổi mật khẩu Email người dùng trên Zimbra Admin

Xin chào các bạn, trong quá trình sử dụng mail vì mật khẩu quá cũ muốn đổi mật khẩu mới để bảo mật hơn vì vậy hôm nay Kỹ thuật sẽ hướng dẫn đổi mật khẩu Email trên trang quản trị qua các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang quản trị Zimbra Admin :

Thông thường sẽ là https://domain.com:7071

Lưu ý là phải sử dụng tài khoản Admin mà Nhân Hòa đã cung cấp khi quý khách đang ký dịch vụ

Bước 2: Sau khi truy cập giao diện tiến hành chọn Manage

Bước 3: Tiếp theo chọn người dùng cần đổi mật khẩu

Bước 4: Tiếp theo tiến hành đổi mật khẩu:

Chọn General Information -> Tìm ô ghi Password như trong ảnh -> Sau đó tiến hành đặt mật khẩu mới -> Save

 

 

Sau khi ấn Save là đã thành công với mật khẩu mới.

Xin cảm ơn các bạn!

19/01/2024