[Zimbra] Hướng dẫn tạo group mail trên Zimbra

Tác giả: 19/01/2024

Hướng dẫn tạo group mail trên Zimbra

Xin chào các bạn, trong quá trình sử dụng cần phải gửi mail đến nhiều người nhưng việc cc đến từng mail khá là lâu.

Hôm nay Kỹ thuật sẽ hướng dẫn tạo group mail trên Zimbra 1 cách dễ dàng nhất.

Bước 1: Truy cập trang quản trị Zimbra Admin :

Thông thường sẽ là https://domain.com:7071

Lưu ý là phải sử dụng tài khoản Admin mà Nhân Hòa đã cung cấp khi quý khách đang ký dịch vụ

Bước 2: Sau khi truy cập giao diện tiến hành chọn Manage

 

Bước 3: Quan sát hình ảnh và làm theo như sau:

Tiến hành chọn Distribution Lists -> Chọn bánh răng -> Sau đó chọn New

Bước 4: Sau khi chọn New sẽ hiện ra một bẳng và chọn theo các bước nhỏ sau:

  • Bước 1: Đặt tên địa chỉ mail của group
  • Bước 2: Đặt tên nhóm và chú thích
  • Bước 3: Tìm người dùng để thêm vào
  • Bước 4: Chọn người dùng và chọn Add Selected
  • Bước 5: Asn Finish

Cuối cùng là sử dụng mail để test vào gửi.

Nếu như hiện thị như hình ảnh là thành công.

Chúc các bạn thành công!