Roundcube

Sửa lỗi Roundcube trên DirectAdmin – [CHI TIẾT]

Bạn thực hiện SSH vào máy chủ và chạy cmd sau: wget -O /var/www/html/roundcube/plugins/password/drivers/directadmin.php http://files1.directadmin.com/services/all/roundcube/directadmin-custom-old.php Sau đó kiểm tra lại. Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi: Công ty phần mềm Nhân Hòa Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Chi nhánh…

Roundcube không kết nối cơ sở dữ liệu – [KHẮC PHỤC]

You run the following command to get user and pass – Roundcube không kết nối cơ sở dữ liệu cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf user = da_admin passwd = xxxxxxxx tiếp theo: mysql -uda_admin -ppassword thực hiện xóa db DROP DATABASE da_roundcube; từ bỏ Cuối cùng là build lại roundcube cd / usr / local / directadmin /…