xóa mail spam

Cách nhanh nhất để tạo bộ lọc filter xóa email cũ trên Zimbra Webmail

Hộp thư của bạn bị spam mail với số lượng lớn, bạn muốn xóa các email spam cũ một cách nhanh chóng, nhưng lại không biết cách tạo bộ lọc? Thì hãy đọc bài viết này để tìm hiểu cách tạo bộ lọc tự động trong Zimbra để xóa email cũ nhanh chóng nhất cùng…