[aaPanel] Cách share file trên aaPanel

Tác giả: 26/04/2024

Cách share file trên aaPanel

Để chia sẻ phia cho người dùng trên aaPanel thực hiện theo các bước sau.

Bước 1. Tiến truy cập vào quản trị Admin aaPanel

Bước 2. Truy cập và chọn file cần chia sẻ, ở đây sẽ chọn file share.zip

Bước 3. Click chuột phải vào file chọn Share file

Bước 4. Cài đặt file share.

  1. Chọn thời gian share file
    – A Day: Trong 24H
    – A Week: Trong 7 ngày
    – Permanent: Vĩnh viễn
  2. Chúng ta có thể đặt mã khi share file
  3. Sau các bước trên cuối cùng Create để tạo file

4. Sau khi share có dạng như sau và cuối cùng là copy chia share cho mọi người

 

Như vậy kỹ thuật đã hướng dẫn tạo share file trên aaPanel.

Chúc các bạn thành công!