[Nhân Hòa] Cách download file GoogleDriver về VPS Ubuntu

Tác giả: 26/04/2024

Cách download file GoogleDriver về VPS Ubuntu

Google Drive là dịch vụ lưu trữ đám mây của Google được nhiều người sử dụng để lưu trữ dữ liệu của mình. Nếu bạn sử dụng Google Drive trên Windows hoặc Linux Desktop thì bạn có thể tải file từ Google Drive về máy tính bằn trình duyệt. Nhưng nếu bạn dùng Linux Server, chỉ có giao diện dòng lệnh thì sao?

Gdown là gì? Sử dụng Gdown để tải file Google Drive

gdown được viết trên nền python, do đó trên Linux hoặc Windows có cài Python là bạn sẽ sử dụng được công cụ này. Với nhiều tham số gdown giúp bạn dễ dàng download file từ Google Drive thì với 1 dòng lệnh duy nhất. Tool này giúp bạn download file có dung lượng lớn từ Google Drive bằng giao diện dòng lệnh.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Update máy chủ

  • sudo apt-get update -y

Bước 2. Cài đặt Python

  • apt install python3-pip

Bước 3. Để tải file từ Google Driver chúng ta tiến hành cài thư việc gdown

  • pip install gdown

Bước 4. Lấy ID của Google Driver

Sau khi chia sẻ file sẽ có dạng như sau: https://drive.google.com/file/d/1nMgdtACjfawieobu8ND74i1O7DYTw4O7/view

Theo như ảnh dưới đây sẽ là ID của file

Tiếp theo sử dụng lệnh sau:

gdown https://drive.google.com/u/0/uc?id=ID của file

Cuối cùng là chờ file tải xong.

Chúc bạn thực hiện thành công.