Bật php short_open_tag trên directadmin

Tác giả: 25/11/2023

1. Mô tả
Trong trường hợp bạn deploy code lên Directadmin với mã nguồn tự build core, mặc định short tag của php là Off, trường hợp bạn không bất nó lên có thể website sẽ bị lỗi, do đó muốn website sử dụng được bạn cần bật chúng lên.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản để bật chúng, không phân biệt bạn dùng hệ điều hành nào và cái đặt gì cho VPS. Hạn chế tối đa các lệnh để hướng dẫn này trở nên đơn giản

2. Thực hiện

Bước 1: Tìm kiếm php.ini

Bạn mở command line lên và gõ php –ini

Command : php –ini

Result :

Như vậy Server có php.ini ở đường dẫn /usr/local/php54/lib/php.ini

Bước 2: Dùng lênh vi /usr/local/php54/lib/php.ini để chỉnh sửa

Hoặc nếu muốn đơn giản bạn có thể dùng Winscp và sử dụng notepad ++ để tìm kiếm và chỉnh sửa rất trực quan. (nếu dùng lệnh vi thì gõ / và nhập short

Bước 3: Khởi động lại httpd. Bạn có thể gõ service httpp restart

Command : service httpd restart

Hoặc có thể vào lại directadmin đăng nhập với quyền admin. Chọn Service Monitor và tìm httpd nhấn Restart

Sau đó kiểm tra lại website