Cài đặt FTPs trên máy chủ Window Server chạy IIS

Tác giả: 12/01/2023

Chào các bạn, hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn tạo kết nối mã hóa SSL với FTP server microsoft được tạo trên máy chủ chạy IIS khi mà phương thức ftp rất dễ bị nghe lén thông tin password ftp account.

Cài các service IIS và FTP

Tạo group FTPSERVER và add các thành viên vào nhóm với tên đã tạo.

Tạo thư mục root của FTP server

Mở Internet Information Manager click và chọn tùy chọn theo Server Certificates

Cửa sổ hiện lên, đặt tên chứng chỉ và chọn OK

Add FTP site

Bước tiếp theo các bạn điền IP máy chủ và chọn cert

Trên màn hình tiếp theo, thực hiện cấu hình sau.

• Anonymous authentication – No
• Basic authentication – Yes
• Allow access – Specified roles or user groups
• Group name – FTPSERVER
• Permissions – Read and write

Click Finish.

Kiểm tra

Đảm bảo rằng firewall enable 3 FTP rules sau:

Kết nối thành công, upload thử

Tổng Kết

Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn các bạn tạo kết nối ftps  , các bạn có thể yên tâm hơn khi sử dụng ftp để upload dữ liệu lên máy chủ.

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

Trả lời