Cài đặt Imapsync trên Ubuntu 22.04

Tác giả: 30/11/2023

Imapsync là gì?

Imapsync là một công cụ chuyển IMAP được sử dụng để sao chép email từ một máy chủ IMAP sang một máy chủ IMAP khác. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt imapsync trên hệ điều hành Ubuntu 22.04, và hướng dẫn chi tiết cách đồng bộ email giữa 2 máy chủ Mail với nhau.

Hướng dẫn cài đặt Imapsync

Bước 1 – Cài đặt thư viện cần thiết

Trước tiên chúng ta cần cài đặt một số thư viện bên dưới. (Bạn chỉ cần copy nguyên nội dung và dán vào cửa sổ Terminal)

sudo apt-get install \
libauthen-ntlm-perl   \
libclass-load-perl   \
libcrypt-ssleay-perl  \
libdata-uniqid-perl   \
libdigest-hmac-perl   \
libdist-checkconflicts-perl \
libencode-imaputf7-perl   \
libfile-copy-recursive-perl \
libfile-tail-perl    \
libio-compress-perl   \
libio-socket-inet6-perl \
libio-socket-ssl-perl  \
libio-tee-perl     \
libmail-imapclient-perl \
libmodule-scandeps-perl \
libnet-dbus-perl    \
libnet-ssleay-perl   \
libpar-packer-perl   \
libreadonly-perl    \
libregexp-common-perl  \
libsys-meminfo-perl   \
libterm-readkey-perl  \
libtest-fatal-perl   \
libtest-mock-guard-perl \
libtest-mockobject-perl \
libtest-pod-perl    \
libtest-requires-perl  \
libtest-simple-perl   \
libunicode-string-perl \
liburi-perl       \
libtest-nowarnings-perl \
libtest-deep-perl    \
libtest-warn-perl    \
make          \
cpanminus

Tiếp tục cài đặt các module Python cần thiết

sudo cpanm Crypt::OpenSSL::RSA Crypt::OpenSSL::Random --force
sudo cpanm Mail::IMAPClient JSON::WebToken Test::MockObject 
sudo cpanm Unicode::String Data::Uniqid

Bước 2 – Cài đặt Imapsync

Download source imapsync từ Github

git clone https://github.com/imapsync/imapsync.git
cd imapsync
cp imapsync /usr/bin/

Hướng dẫn sử dụng Imapsync

Lưu ý: Trước khi đồng bộ Email, các bạn cần đảm bảo rằng Email mới phải có dung lượng bằng hoặc cao hơn dung lượng email cũ, để có thể nhận đủ dữ liệu đồng bộ sang.

Và dưới đây là ví dụ đồng bộ dữ liệu Email từ máy chủ Gmail sang dịch vụ Mail tại Nhân Hòa. Cụ thể mình sẽ điền thông tin như sau:

mapsync --host1 imap.gmail.com \
--user1 tudv@nhanhoa.com.vn \
--password1 klfychgsyaimgz \
--ssl1 \
--host2 mail.nhanhoa.com \
--user2 ktnhanhoa@nhanhoa.com \
--password2 Sr&J@Eo7EUFhF \
--ssl2

Trong đó:

 • host1: Nhập IP hoặc Hostname Mail Server cần chuyển đi
 • user1: Nhập tài khoản mail cần chuyển đi
 • password1: Nhập mật khẩu mail
 • ssl1: Để trống
 • host2: Nhập IP hoặc Hostname Mail Server cần chuyển đến
 • user2: Nhập tài khoản mail cần chuyển đến
 • password2: Nhập mật khẩu mail
 • ssl2: Để trống

Đối với dịch vụ email của google, hãy sử dụng password ứng dụng, trong phần trên hãy bỏ dấu cách của password ứng dụng

Password ứng dụng của dịch vụ email google là gì, quý khách có thể tham khảo tại đây:

Hướng Dẫn Lấy Mật Khẩu Ứng Dụng Mail Trên Tài Khoản Gmail – Nhan Hoa Knowledgebase

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com