Cài đặt Laravel trên Ubuntu 22.04

Tác giả: 29/04/2024

Hôm nay Nhân Hòa sẽ cùng các bạn tìm hiểu cài đặt cơ bản Laravel trên Ubuntu 22.04.

Laravel là một framework ứng dụng web mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP. Nó được tạo ra bởi Taylor Otwell và được phát hành lần đầu vào năm 2011. Laravel cung cấp một cách tiếp cận hiện đại và dễ sử dụng để phát triển ứng dụng web, giúp giảm bớt công việc lặp lại và tăng cường năng suất phát triển.

Một số đặc điểm và lợi ích của Laravel gồm:

 • Cú pháp rõ ràng và dễ đọc: Laravel sử dụng cú pháp rõ ràng và dễ đọc, giúp nhà phát triển dễ dàng hiểu và duy trì mã nguồn.
 • Kiến trúc MVC: Laravel tuân thủ mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller), giúp tách biệt logic ứng dụng và giao diện người dùng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho phân chia công việc, bảo trì và mở rộng ứng dụng.
 • Hỗ trợ tốt cho cơ sở dữ liệu: Laravel cung cấp một ORM (Object-Relational Mapping) mạnh mẽ gọi là Eloquent ORM, cho phép bạn tương tác và làm việc với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và linh hoạt.
 • Hệ thống định tuyến mạnh mẽ: Laravel cung cấp hệ thống định tuyến (routing) mạnh mẽ, cho phép bạn xác định các tuyến (routes) và điều hướng yêu cầu HTTP đến các phương thức xử lý tương ứng.
 • Hỗ trợ chức năng xử lý yêu cầu AJAX: Laravel cung cấp cơ chế xử lý yêu cầu AJAX dễ dàng thông qua các công cụ như Laravel Dusk và Laravel Echo.
 • Bảo mật: Laravel cung cấp các tính năng bảo mật tích hợp như bảo vệ CSRF (Cross-Site Request Forgery), mã hóa mật khẩu, xác thực người dùng và quyền truy cập.
 • Cộng đồng phát triển mạnh mẽ: Laravel có một cộng đồng lớn và năng động, với nhiều tài liệu, gói mở rộng (packages) và hỗ trợ từ cộng đồng.

Laravel đã trở thành một trong những framework phát triển web phổ biến nhất trong cộng đồng PHP nhờ vào tính năng, hiệu suất và sự tiện lợi trong việc xây dựng ứng dụng web phức tạp.

Cài đặt Laravel framework

1.Cài đặt php composer

apt -y install composer php-curl

2.Tạo 1 user và cài đặt, ở đây mình tạo user laravel

mkdir test-project

cd test-project

Tạo [my-app] Laravel project

composer create-project laravel/laravel my-app

Trong quá trình cài đặt, nếu báo lỗi thiếu extension php nào, bạn cần cài đặt extension báo thiếu đó.

cd my-app

php artisan serve --host 0.0.0.0 --port=9999

Tạo thêm Hello World app.

# create [HelloWorldController] controller
laravel@nginx-vn-1:~$ cd ~/test-project/my-app
laravel@nginx-vn-1:~/test-project/my-app$ php artisan make:controller HelloWorldController
INFO Controller [app/Http/Controllers/HelloWorldController.php] created successfully.

vi routes/web.php

# Thêm vào cuối dòng

Route::get('helloworld', 'App\Http\Controllers\HelloWorldController@index');
vi app/Http/Controllers/HelloWorldController.php
# Thêm hàm
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class HelloWorldController extends Controller
{
  public function index()
  {
    return view('helloworld');
  }
}

vi resources/views/helloworld.blade.php

Thêm test

# create index

Hello
Sau đó:
php artisan serve --host 0.0.0.0 --port=9999
Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com.