Linux

Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 20.04 LTS lên Ubuntu 22.04 LTS

Ubuntu 22.04 tên mã Jammy Jellyfish được Canonical phát hành vào ngày 21 tháng 4 năm 2022. Đây là bản phát hành hỗ trợ dài hạn (LTS) mới nhất sau phiên bản tiền nhiệm Ubuntu 20.04 LTS.

Hướng dẫn cơ bản về trình soạn thảo nano trên Linux

Khi làm việc trên command line trên môi trương Linux, khá thường xuyên bạn sẽ cần tạo hoặc chỉnh sửa các tệp văn bản. Hai trong số các trình soạn thảo dòng lệnh mạnh mẽ và phổ biến nhất là Vi, Vim và Emacs. Cả hai đều có thể khó tiếp cận hoặc có thể…

Tại sao không nên sử dụng quyền 777 trên Linux

Khi mới bắt đầu tiếp xúc với Linux thì chắc chắn thuật ngữ phân quyền, chmod, chown… đã không còn xa lạ với các bạn nữa. Tuy nhiên bạn đã phân quyền đúng chưa, và liệu rằng các quyền mình điều chỉnh mang ý nghĩa gì và không nên lạm dụng quyền gì. Làm việc…

Hướng dẫn sử dụng yum để kiểm tra lịch sử các lần sử thao tác với yum trên hệ thống

yum(Yellowdog Updater Modified) là một công cụ mạnh mẽ dùng để quản lý các software packages trên các Linux Distributions sử dụng RPM. yum được phát triển bởi Redhat và là phần mềm hoàn toàn miễn phí và mặc định được cài đặt sẵn trên các hệ thống Redhat Linux hoặc các Distribution khác phát triển…