Cập nhật customerbuild 2.0 cho Directadmin

Tác giả: 25/08/2022

NếU BạN Đang Use BảN Customerbuild 1.1 Hay 1.2 Cho DirectAdmin Và Cần Cập nhật Lên Customerbuild 2.0 Với Nhiều Tính Năng Tiện Dụng Trong Việc Xây dựng Module Cho DirectAdmin NHư PHP 5.6, Mariadb, Webserver Nginx_apache … Bạn Thực hiện Theo Trình Tự Các Lệnh Sau:

Cập nhật xây dựng lên customerbuild 2.0

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build
  1. Sau khi xây dựng xong, tệp mặc định chứa phiên bản thông tin ứng dụng tùy chọn.conf sẽ được tạo, bạn có thể sửa lại thông tin phiên bản ứng dụng cần cập nhật như php, apache, mysql
  2. Thực hiện ứng dụng cập nhật xây dựng
./build all d
./build rewrite_confs

Ví dụ: Xây dựng proxy ngược nginx therem cho apache:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi: Công ty phần mềm Nhân Hòa Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM

Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An Hotline: 19006680

Trả lời