Cấu hình relay email zimbra – [CHI TIẾT]

Tác giả: 25/08/2022

Để tăng tính tin cậy cho hệ thống email server zimbra sau khi đã thêm đầy đủ các bản ghi như SPFDMARCDKIMPTRIP không rơi vào black list nhưng một số trường hợp email server vẫn có tình trạng thư gửi đi rơi vào mục SPAM hay bị các hệ thống email server của người nhận đánh giá là SPAM. Một cách có thể tăng thêm độ tin cậy cho email server đó là thiết lập relay, tất cả các thư gửi đi từ email server zimbra lúc này sẽ đi qua một điểm relay là một server email có IP sạch được đánh giá độ tin cậy cao, sau đó đi tới hệ thống người nhận. Việc relay có thể làm việc gửi email đi thời gian sẽ chậm hơn so với không thiết lập relay.

Ở hệ thống email Nhân Hòa sửa dụng rất nhiều các email server chạy kerio là server relay mail.

– Trước khi cấu hình relay

+Hiển thị thư gốc để xem hệ thống email server đã được relay hay chưa.

+Hiện thị trên giao diện web admin

Click Trang chủ => Cấu hình => Máy chủ => Click đúp Tên máy chủ

Click MTA => Tại phần MTA tiếp vận để gửi thư ra bên ngoài nếu có relay ở đây sẽ là thông tin của máy chủ relay.

Bước 1: Tạo user relay trên hệ thống relay của Nhân Hòa

+Tạo account, đặt tên lấy 2 số cuối của IP email server zimbra

Click Account => User => Add

Nhập thông tin username, password và lưu lai thông tin này.

Bước 2: Add IP email server zimbra vào group relay

Trên hệ thống email relay đã được tạo sẵn group cho IP của các server khách hàng relay, thêm IP cần relay vào group đó.

Click Configuration => SMTP server => Relay control => Edit

Lựa chọn group và nhập IP server zimbra cần thêm

Click Close => Apply

Hoàn thành bước tạo user trên server email relay

Bước 3: Cấu hình relay trên server zimbra

su zimbra
zmprov ms mail.congtynhanhoa.space zimbraMtaRelayHost mx07.email-nhanhoa.net        
echo mx07.email-nhanhoa.net 16327:5ab73bcd > /opt/zimbra/conf/relay_password                
postmap /opt/zimbra/conf/relay_password
zmprov ms mail.congtynhanhoa.space zimbraMtaSmtpSaslPasswordMaps lmdb:/opt/zimbra/conf/relay_password    
zmprov ms mail.congtynhanhoa.space zimbraMtaSmtpSaslAuthEnable yes        
zmprov ms mail.congtynhanhoa.space zimbraMtaSmtpCnameOverridesServername no 
zmprov ms mail.congtynhanhoa.space zimbraMtaSmtpTlsSecurityLevel may      
zmprov ms mail.congtynhanhoa.space zimbraMtaSmtpSaslSecurityOptions noanonymous
postfix reload

Lưu ý: Khi áp dụng với email server zimbra khác thì phải thay thế – Cấu hình relay email zimbra

mail.congtynhanhoa.space => Thay thể bằng domain của khách hàng
16327:5ab73bcd => Thay thế bằng username/password khi tạo trên server relay cho khách hàng tương ứng.
mx07.email-nhanhoa.net => Thay bằng resver relay tương ứng muốn relay qua.

– Kiểm tra sau khi cấu hình relay

Như vậy đã cấu hình thành công relay cho email server zimbra.

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi: Công ty phần mềm Nhân Hòa Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM

Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An Hotline: 19006680

Trả lời