[cPanel] Hướng dẫn Import database trên cPanel bằng lệnh đơn giản

Tác giả: 26/12/2023

Hướng dẫn Import database trên cPanel bằng lệnh đơn giản

Trong quá trình sử dụng Website thì dung lượng Database ngày càng lớn.

Hôm nay Kỹ thuật sẽ hướng dẫn Import Database bằng 1 vài lệnh đơn giản.

Trước tiên chúng ta cần chuẩn bị tạo 1 bảng cơ sở dữ liệu, 1 người dùng  được cấp quyền với cơ sở dữ liệu trước đó.

Bước 1: Chuẩn bị thông tin cơ bản và cấp quyền cho tài khoản và chúng ta được thông số sau (Lưu ý: Thông tin kỹ thuật để trên chỉ là demo )

User: hoangms_user_import

Database: hoangms_import

Password: Kythuattest123

Bước 2: Tải file Database lên hosting và được như sau:

Bước 3: Truy cập vào Terminal như ảnh:

Bước 4: Quý khách nhập lệnh như sau:

  • cd vào thư mục chứa file ví dụ chúng ta cd vào public_html: cd /public_html
  • Chạy lệnh sau: mysql -u hoangms_user_import -p hoangms_import < data.sql

Chú thích:

  • hoangms_user_import là user người dùng
  • hoangms_import là tên của database
  • data.sql là file ta đã tải lên
  • Khi chúng ta nhập password tạm thời sẽ không thể nhìn thấy nên nhập tay bình thường, lý do là hệ thống bảo mật nên không thể xem
  • Cuối cùng là ấn Enter để file tự động nhập

Chờ ít phút nếu hiện như ảnh sau là đã thành công