[cPanel] Hướng dẫn tạo Key Private connect Github sử dụng terminal

Tác giả: 28/02/2024

Hướng dẫn tạo Key Private connect Github sử dụng terminal

Để tạo Private connect đến Github chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Chọn Terminal trên giao diện của cPanel

Bước 2. Tạo Key Private trên cPanel

Chúng ta sử dụng lệnh sau

ssh-keygen -o -t rsa -b 4096 -C “email@gmail.com”

“email@gmail.com” là mail đăng ký github của bạn

Sau khi gen key sẽ tạo ra được id_rsa và id_rsa.pub đây là 2 file quan trọng để kết nối đến Github

Bước 3. Tạo file config và cấp quyền cho file

Ở bước này chúng ta lưu ý là user của hosting

Bước 4. Mở file config và thêm lện sau

Host remote-git-repo-domain.tld
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
User hoangms

Chú thích: User ở đây là user của cpanel

Bước 5. Xem file Key đã tạo và thêm vào github

  • Sử dụng lệnh: cat ~/.ssh/id_rsa.pub

  • Add key vào github

 

Vào Git -> chọn Profile -> Chọn Settings

Chọn SSH and GPG keys:

Chọn New SSH key

Add Key đã tải về vào ô và chọn Add SSH key

Bước 6. Kiểm tra xem đã kết nối thành công hay chưa.

Sau khi sử dụng lệnh ssh -T git@github.com và hiện Hi người dùng Github của bạn là đã thành công.

 

Cuối cùng là clone git private về cPanel.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

28/02/2024