[MDaemon] Các thao tác cài đặt chứng chỉ SSL MDaemon

Tác giả: 27/02/2024

Các thao tác cài đặt chứng chỉ SSL

Để chuẩn bị cài đặt chứng chỉ SSL cho mail MDaemon chúng ta cần phải chuẩn bị file .pfx

Hướng dẫn convert file: https://wiki.nhanhoa.com/kb/huong-dan-convert-sang-file-pfx-cuc-chi-tiet-100-thanh-cong/

Sau đây là các bước thực hiện cài chứng chỉ SSL.

Bước 1: Mở hộp thoại Run để vào mmc.

Bước 2: Chọn File -> chọ Add/ Remove Snap-in …

Bước 3: Chọn Certificates Chọn Add -> Sau đó chọn OK

Bước 4:  Chọn Computer accounnt và ấn Finish

Bước 5: Chọn Finish

Bước 6: Nếu Certificates đã sang thì chọ OK để hoàn tất

Bước 7: Import chứng chỉ

  • Chuột phải và Certificates -> sau đó chuột phải vào Personal -> All Taks -> Chọn Import để tiến hành chọn file chứng chỉ

Bước 8: Chọn Next

Bước 9: Chọn chứng chỉ, lưu ý phải sử dụng .PFX

Chọn File chứng chỉ

Cuối cùng là nhấn Next

Bước 10: Tuy vào file có đặt password hay không nếu có thì nhập vào bước ta ấn Next

Bước 11: Bước này nhấn Next

Bước 12: Cuối cùng là ấn Finish vì đã Import chứng chỉ thành công.

Bước 12: Mở Admin MDaemon sau đó chọn Security -> Chọn Security Setting

Bước 13: Trong giao diện chọn SSL & TLS -> Chọn Webmail

 

Bước 14:  Chọn chứng chỉ sau đó chọn Apply -> Restart lại web Server là đã hoàn tất quá trình cài đặt chứng chỉ SSL cho mai MDaemon.