[cPanel] Hướng dẫn tạo Key Private connect Github

Tác giả: 23/02/2024

Hướng dẫn tạo Key Private connect Github

Với việc tạo project private nên cần phải tạo key để có thể clone về.

Hôm nay kỹ thuật hướng dẫn các bước để tạo như sau:

Bước 1: Trên Giao diện chọn theo như ảnh sau:

 

Bước 2: Tạo key SSH

  • 1. Chọn SSH Access để tạo key
  • 2. Tạo key

  • 3, Chọn Password Genetator để tạo mật khẩu ngẫu nhiên

  • 4, Sau đó chọn Generate Key

  • 5, Tải key và tiến hành add vào Github

 

  • 6, Vào Git -> chọn Profile -> Chọn Settings
  • 7, Chọn SSH and GPG keys:
  • 8, Chọn New SSH key
  • 9, Add Key đã tải về vào ô và chọn Add SSH key

Bước 3: Sau khi đã Add key trên Github và quay lại ấn Creat để kết nối

Chúc các bạn thành công.

Xin cảm ơn!