[cPanel] Một vài bước đơn giản tăng dung lượng mail trên cPanel

Tác giả: 26/12/2023

Một vài bước đơn giản tăng dung lượng mail trên cPanel

Trong quá trình sử dụng Mail Server nếu cài đặt phương pháp IMAP thì dung lượng Email sẽ lưu lại máy chủ và nhanh chống đầy.

So sánh IMAP và POP là gì? POP3 và IMAP là gì? So sánh POP3 và IMAP trên Outlook – (nhanhoa.com)

Vì vậy cần thực hiện các bước sau để tăng dung lượng.

 

Bước 1: Truy cập vào quản trị Email (hình ảnh hướng dẫn)

Bước 2: Chọn tài khoản cần tăng và chọn Manage

Bước 3: Chọn dung lượng cần tăng:

  • Dòng 1: Là dung lượng đặt tối đa của Email
  • Dòng 2: Không giới hạn dung lượng của Email

Bước 4: Sau khi cài đặt xong cuối ấn Update Email Setting

Chúc các bạn thành công!