[Direct Admin] Cách đổi mật khẩu trên Roundcube

Tác giả: 25/04/2024

Cách đổi mật khẩu trên Roundcube

Trong quá trình sử dụng mail trên Direct Admin bạn cần đổi mật khẩu riêng cho mình nhưng chưa biết thao tác.

Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn cập nhật mật khẩu theo mong muốn.

Bước 1: Truy cập vào quản trị mail sau đó tiến hành đăng nhập email đang sử dụng.

Bước 2: Trong giao diện mail chọn theo bước sau:

Chọn Thiết lập cấu hình -> Chọn Mật khẩu -> Nhập mật khẩu bảo gồm mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới -> Lưu

Hình ảnh minh họa dưới đây.

 

Như vậy kỹ thuật đã hướng dẫn cập nhật mật khẩu mới.

Chúc bạn thành công!