[Debian] Hướng dẫn đổi mật khẩu root trên GRUB

Tác giả: 25/04/2024

Hướng dẫn đổi mật khẩu root trên GRUB.

Để đổi mật khẩu trên GRUB trên VPS Nhân Hòa chúng ta làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào VNC để tiến hành thao tác.

Bước 2: Chọn Send CtrlAltDel để tiến hành restart lại máy chủ

Bước 3: Trong quá trình restart nhấn phím Shift để truy cập vào CRUB và ấn phím e để hệ thống truy cập vào file chỉnh sửa

 

Bước 4: Sửa file đường dẫn.

  1. Xóa toàn bộ được dẫn từ ro … theo như khoan ảnh dưới sau

2. Tiến hành thêm đoạn sau init=/bin/bash và ấn Ctrl + X để reload lại máy chủ

Bước 5: Cập nhật mật khẩu.

  1. Giao diện sau khi sửa file GRUB

2. Chạy lệnh sau để gắn kết hệ thống tệp gốc ở chế độ ‘read and write’.

$ /# mount -n -o remount,rw /

3. Tiến hành cập nhật mật khẩu mới.

Sử dụng lệnh: passwd

4. Cuối cùng là restart chọn Send CtrlAltDel lại máy chủ để cập nhật lại, sau bước này chúng ta sử dụng mật khẩu vừa đặt lại phần 3 để đăng nhập

Như vậy kỹ thuật đã hướng dẫn cập nhật lại mật khẩu bằng GRUB.

Chúc các bản thành công!