[DirectAdmin] Hướng dẫn mở port trên giao diện Admin

Tác giả: 26/03/2024

Hướng dẫn mở port trên giao diện Admin

Để thực hiện mở port trên chế độ admin chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1. Truy cập vào diện Admin DirectAdmin

  • Sau đó tiến hành chọn ConfigServer Security & Firewall 

 

Bước 2. Tìm csf – ConfigServer Firewall sau đó chọnFirewall Configuration để tiến hành cài đặt

Bước 3. Để tiến hành mở port trên DirectAdmin chọn những dòng sau

Allow incoming TCP ports

Allow outgoing TCP ports

Allow incoming UDP ports

Allow outgoing UDP ports To allow outgoing traceroute add 33434:33523 to this list

Theo như ảnh dưới đây kỹ thuật mở port 222

Bước 4. tiếp theo chúng ta kéo xuống dưới cùng và chọn Change

Bước 5. Sau khi lưu xong tiến hành Restart lại server để tiến hành cập nhật

 

 

Như vậy các bước tiến hành mở port trên giao diện DirectAdmin đã hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!