Forwarding Email trên Kerio – Hướng dẫn kiểm tra Email có bị theo dõi

Tác giả: 28/06/2023

1. Mô tả

Email Forwarding là một hình thức chuyển tiếp các thư nhận được từ người khác đến hộp thư thứ ba. Hay nói một cách đơn giản, khi một thư điện từ từ địa chỉ mail A gửi đến địa chỉ mail B (có cấu hình Forward đến mail C) thì mail C cũng sẽ nhận được 1 bản copy mail tương tự mail B

Hiện nay tình trạng tin tặc tấn công, xâm phạm tài khoản Email của người dùng ngày càng phổ biến và nhiều hơn, tài khoản Email của bạn có thể là mục tiêu theo dõi của chúng. Vì vậy việc thường xuyên kiểm tra cấu hình forwarding trên mỗi Email sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho người dùng nếu chẳng may mất thông tin, hạn chế việc bị lợi dụng, thất thoát thông tin trong tổ chức của bạn.

Bài viết này sẽ giúp bạn thêm email chuyển tiếp đến email chủ thể của bạn để kiểm soát vấn đến gửi nhận mail.

2. Thực hiện

Quý khách truy cập vào trang admin của kerio thường có dạng https://mail.(tên miền của quý khách):4040

Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn mục Accounts > Users

Chọn user cần kiểm tra và chọn Edit

Tại đây bạn chọn

1- Chọn mục Forwarding

2- Chọn Forward to addresses

3- Chọn gửi đến mailbox của địa chỉ được forward

4- chọn Add

Nhập địa chỉ cần forward đến và chọn ok

Cuối cùng chọn OK

Sau khi thực hiện xong các bước trên bạn vui lòng test lại xem mail chủ thể có nhận được mail từ mail forward không

 

#heavenpostman.fun

 

28/06/2023

Trả lời