Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt CloudPanel

Tác giả: 12/12/2023

CloudPanel là một VPS Panel miễn phí để cấu hình và quản lý máy chủ/VPS dựa trên nền tảng mã nguồn mở, giúp bạn quản lý và triển khai chạy các trang web wordpress, web tĩnh, PHP, Node.js và, các ứng dụng Python. CloudPanel cung cấp giao diện người dùng đơn giản và nhiều tính năng quản lý như cài đặt ứng dụng web, quản lý domain, cơ sở dữ liệu, cài đặt SSL, và nhiều tính năng khác.

Bộ cài đặt gồm:

 • Nginx kèm pagespeed module (có thể bật/tắt tuỳ ý)
 • Mysql 8.0/5.7 hoặc Mariadb 10.6/10.7/10.8 (tuỳ chọn lúc cái)
 • Multi php 7.1 – 8.1 có thể tuỳ chọn riêng và điều chỉnh thông số cho từng tên miền
 • Redis cache 6
 • Varnish Cache
 • Proftpd
 • Nodejs 12 / 14 / 16 (LTS)
 • Yarn 1.22
 • Python 3.1

Tính năng khác:

 • Cài đặt nhanh WordPress và các source php khác như Laravel, Nodejs, Nextcloud, Magento,…. nhanh chóng
 • SSL Miễn phí Let’s Encrypt
 • Hỗ trợ cấu hình Firewall ngay trên panel
 • IP & Bot Blocker
 • Tích hợp sẵn File Manager
 • Hỗ tợ SFTP, FTP, SSH riêng cho từng website
 • Tạo user riêng quản trị từng website
 • Liên kết hệ thống snapshot, sao lưu tự động hàng ngày (Chỉ hỗ trợ AWS, Google, Hetzner, Vultr, DO, Azure).

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt Cloudpanel, VPS bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Hệ điều hành: Ubuntu 22.04 LTS hoặc Debian 11
 • CPU: 1
 • Ram: 2GB
 • SSD trống: 10GB
 • Kiến trúc CPU: x86 hoặc ARM64

Cài đặt Cloudpanel

Sau khi đáp ứng các tiêu chí trên, các bạn login vào SSH để tiến hành cài đặt. Nếu chưa biết login SSH, các bạn xem bài viết Kết nối SSH bằng MobaXterm

Cập nhập VPS

apt update
apt upgrade -y

Cài đặt trên Ubuntu 22.04

Cài MySQL 8.0

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo bash

Cài Mariadb 10.6

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo DB_ENGINE=MARIADB_10.6 bash

Cài Mariadb 10.8

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo DB_ENGINE=MARIADB_10.8 bash

Cài đặt trên Debian 11

Cài MySQL 8.0

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo bash

Cài MySQL 5.7

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo DB_ENGINE=MYSQL_5.7 bash

Cài Mariadb 10.8

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo DB_ENGINE=MARIADB_10.8 bash

Cài Mariadb 10.7

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo DB_ENGINE=MARIADB_10.7 bash

Sau khi chạy lệnh cài đặt, các bạn đợi tầm 10 phút là hệ thống đã cài đặt hoàn chỉnh. Các bạn truy cập Cloudpanel bằng đường link https://yourIpAddress:8443

Bỏ qua cảnh báo chứng chỉ SSL tự ký bằng cách click vào nút Advanced -> Proceed là có thể truy cập vào Cloudpanel. Mình sẽ hướng dẫn cài đặt SSL cho Cloudpanel ở các bài tiếp theo.

Ở bước tiếp theo, bạn cần tạo một User để quản trị CloudPanel với các thông tin sau:

 • First Name: Tên.
 • Last Name: Họ.
 • User Name: Tên user quản trị .
 • E-Mail: Email quản trị.
 • Password: Mật khẩu user quản trị.
 • Timezone: Chọn múi giờ (Asia/Ho_Chi_Minh).

Sau khi điền đủ các thông tin, bạn tick chọn vào phần đồng ý các điều khoản sử dụng (mũi tên) sau đó nhấn Create User để tạo User.

Tiếp đến bạn sử dụng thông tin vừa tạo để Login ở giao diện tiếp theo, khi đăng nhập thành công, giao diện CloudPanel sẽ hiển thị như sau:

Tổng kết

Như vậy ở bài viết này mình đã giới thiệu đến các bạn một Control Panel mới, hoàn toàn gọn nhẹ, với giao diện dễ dùng và trực quan sẽ giúp bạn dễ dàng quản trị ngay cả khi bạn là người chưa có nhiều kinh nghiệm. Hy vọng bài viết sẽ này sẽ giúp bạn cài đặt thành công và có một trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng CloudPanel.

Lưu ý: Trước khi cài đặt, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trên VPS và thực hiện cài đặt trong môi trường thử nghiệm để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Hãy nhớ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cụ thể của CloudPanel hoặc trang web chính thức để có thông tin cài đặt chi tiết và hỗ trợ kỹ thuật.