cài đặt Cloudpanel

Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt CloudPanel

CloudPanel là một VPS Panel miễn phí để cấu hình và quản lý máy chủ/VPS dựa trên nền tảng mã nguồn mở, giúp bạn quản lý và triển khai chạy các trang web wordpress, web tĩnh, PHP, Node.js và, các ứng dụng Python. CloudPanel cung cấp giao diện người dùng đơn giản và nhiều tính…