[Google Workspace] Tìm kiếm nhật ký Email (Email Log Search)

Tác giả: 10/04/2024

I Giới thiệu

Nhật ký email (email log search) là cho phép quản trị viên tìm kiếm nhật ký gửi nhận email của tất cả người dùng trong tổ chức sử dụng Google Workspace.
Thường sử dụng tính năng này khi: Xác minh một email có được gửi đi bởi người dùng hay không? Xác minh một email từ bên ngoài có đến được hộp thư của người dùng hay không? Tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến một email bị thất lạc hoặc không nhận được hoặc không gửi thành công.

1 Google Workspace Admin là gì?

Google Workspace Admin là những người dùng được cấp quyền quản trị truy cập vào Admin API và Admin Console. Các công cụ này được sử dụng trong tổ chức nhằm thực hiện các hoạt động quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Với từng loại vai trò của admin, người dùng sẽ được cấp từng mức độ truy cập và quyền hạn khác nhau. Một trong những quyền hữu ích trong Google Admin là chế độ kiểm tra trạng thái đã đọc Email Log Search.

 

 

2 Tìm kiếm nhật ký Email Log Search Gmail

Bước 1: Truy cập vào Google Workspace Admin Console .

Bước 2: Truy cập vào mục Báo cáo => Tìm kiếm nhật ký mail

 

 

Bước 3: Lựa chọn các quy tắc cần kiểm tra theo ảnh.

 

 

Bước 4: Sau khi bấm Tìm kiếm nếu hệ thống kiểm tra có giao dịch mail trùng khớp với thông tin bạn tìm kiếm. Giao dịch mail cần tìm sẽ được hiển thị ở bên dưới.

 

 

Xem chi tiết 1 giao dịch mail bằng cách click vào giao dịch đó.

 

 

II Kết Luận

Google Workspace đang là bộ công cụ không thể thiếu trong hệ quản trị doanh nghiệp. Nếu bạn còn thắc mắc về kiểm tra trạng thái đã đọc thư Email Log Search hoặc Google Workspace, hãy liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của Nhân Hòa nhé.