Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên hosting sử dụng cPanel

Tác giả: 26/06/2024

FTP là chữ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với host và ngược lại. Tại FTP, bạn sẽ có quyền quản lý toàn bộ các dữ liệu dạng tập tin và thư mục có trên host ngoại trừ database. Tất cả các gói host bạn mua có hỗ trợ control panel cPanelDirectAdmin,…đều hỗ trợ sẵn FTP qua cổng kết nối 21.

Để tạo tài khoản FTP trên cPanel, các bạn vui lòng đăng nhập vào trang quản lý hosting, sau đó nhấn vào “FTP Accounts” như hình sau:

Nhấn Create FTP Account  để hoàn thành.

Sau khi thông báo thành công, các bạn dùng thông tin vừa tạo để đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ giao thức FTP. Ngoài ra, tài khoản Hosting của Nhân Hòa cung cấp cho các bạn có thể đăng nhập làm tài khoản FTP.

Chúc các bạn thành công!