Gửi email khi tạo hoặc thay đổi các thông tin gói của client

Tác giả: 30/08/2022

Hướng dẫn gửi email khi tạo hoặc thay đổi các thông tin gói của client

Bước 1: Đăng nhập vào host chọn List Resellers:

Bước 2:  Chọn reseller:

Bước 3: Đăng nhập với reseller vừa chọn:

Bước 4: Chọn List Users để hiển thị các user trong Reseller: 

Bước 5: Chọn user muốn thay đổi gói:

Bước 5: Tại đây, có thể thay đổi thông tin gói đặt cho user bằng gách chọn Modyfy user… :

Bước 6: Sau khi lưu lại thay đổi, quay về màn Details, ta sẽ thấy phần Resend Welcome E-Mail cho phép gửi mail cho khách hàng về thông tin thay đổi :

Bước 7: Chọn Edit User Message để chỉnh sửa nội dung gửi mail :

Bước 8: Chọn Save để lưu lại nội dung mail, sau đó quay về màn Details và chọn Send để gửi mail:

=> Khách hàng sẽ nhận được mail như sau: 

Trên đây là hướng dẫn gửi email khi tạo hoặc thay đổi các thông tin gói của client. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm: Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên DirectAdmin

30/08/2022

Trả lời