How to create account FTP for DirectAdmin

Tác giả: 27/10/2023
Như các bạn đã biết FTP (File Transfer Protocol) đây là giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi tập tin, mã nguồn từ máy tính lên host và ngược lại.Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin.

Tạo tài khoản FTP

Bước 1: đăng nhập vào DirectAdmin chọn FTP Management.

Bước 2: điền username và mật khẩu sau đó nhấn Create.Tài khoản đã được tạo thành công.


Một số chức năng của tài khoản

Change password

Bước 1: tại tài khoản cần đổi password chọn change.


Bước 2: nhập password mới và nhấn Modify.


Chúc các bạn thành công.