FTP

Hướng dẫn quản lý tài khoản FTP Management DirectAdmin

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý FTP Management DirectAdmin. Đầu tiên, trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account” →  “FTP Managerment” 1. Tạo tài khoản FTP Bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập hosting để đăng nhập vào FTP. Khi các bạn muốn tạo thêm tài khoản FTP…

How to create account FTP for DirectAdmin

Như các bạn đã biết FTP (File Transfer Protocol) đây là giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi tập tin, mã nguồn từ máy tính lên host và ngược lại.Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin. Tạo tài khoản FTP Bước 1: đăng nhập vào…