[Hướng dẫn] Ẩn các thư mục không cần thiết khi chuyển dữ liệu Gsuite

Tác giả: 24/06/2023

Nếu bạn đang có nhu cầu chuyển dữ liệu địa chỉ mail Gsuite của Google sang các hệ thống khác như Microsoft 365, ZohoMail,..v.v…

Thì đây là bài viết giúp bạn ẩn các thư mục không cần thiết để dữ liệu không phát sinh thêm trên hệ thống mới sau khi chuyển dữ liệu

Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ mail Gsuite của bạn

Bước 2: Chọn vào Cài đặt và chọn vào Xem tất cả chế độ cài đặt

image

Bước 3: Chọn Nhãn

image

Bước 4: Bạn có thể bỏ chọn Hiển thị trong IMAP nhằm mục đích không chuyển dữ liệu các thư mục này

image

Chúc bạn thao tác thành công.

24/06/2023

Trả lời