Hướng dẫn cài đặt SSL Free trên aaPanel

Tác giả: 02/05/2023

Trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí Let’s Encrypt trên AAPANEL.

Đầu tiên bạn cần có một hosting sử dụng aaPanel, nếu chưa có, bạn hãy đăng ký tại đây

Sau đó,bạn hãy đăng nhập vào bên trong Control Panel.

Sau đó tick chọn** Website (1)** > Chọn website cần cài (2) > Chọn SSL (3) > Tick chọn domain name cần cài (4) > Và cuối cùng chọn Apply (5) để cài.

Lưu ý: Để chứng chỉ SSL cấp phát thì tên miền của bạn phải trỏ về IP máy chủ web.

image

Thông báo chứng chỉ SSL đang được cấp phát

image

image

Sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy thông tin chứng chỉ SSL của tên miền. Và bước cuối cùng bạn hãy chọn Force HTTPS để bật tự động chuyển hướng SSL.

Các bài viết khác , bạn có thể tham khảo tại đây.

Trả lời